کالباس گیاهی اولیو نوپرو (حاوی قارچ و زیتون)

Nopro Olive cold cut (with olive & mushroom)

ترکیبات: قارچ، روغن مایع خوراکی، زیتون، پروتئین گیاهی بافت دار (گندم)، تخم مرغ، صمغ خوراکی (ٍ415)، ادویه جات (فلفل سفید، جوز هندی)، نمک تصفیه شده خوراکی، رنگ طبیعی پاپریکا، آب

شماره پروانه بهداشتی ساخت: 36/15138