سوسیس گیاهی پاپریکای نوپرو

حاوی تکه های پاپریکا (فلفل دلمه رنگی)

بصورت نمایشی

Nopro Paprika vegetarian sausage

ترکیبات: پروتئین بافت دار گیاهی (گندم)، فلفل دلمه رنگی، روغن مایع خوراکی، تخم مرغ، صمغ خوراکی (E407)، ادویه جات (فلفل سیاه، جوز هندی)، نمک تصفیه شده خوراکی، رنگ طبیعی پاپریکا، آب

کالباس کالباس گیاهی پاپریکا نوپرو

کالباس کالباس گیاهی پاپریکا نوپرو