پویش ملی مبارزه با سرطان بهمن 96

پویش ملی مبارزه با سرطان

شرکت نوین پروتئین برتر فردا با شرکت در پویش ملی مبارزه با سرطان واقع در شیراز توانست با حضور خود ارتباط نزدیک و رو در رو با پزشکان و جامعه فعال در زمینه پزشکی و مصرف کنندگان عزیز ایجاد نماید. بازدید خانم دکتر ابتکار از غرفه نوپرو در همایش ملی م…
واحد برگزیده و کارآفرین-برتر نوپرو

واحد برگزیده برندسازی

واحد برگزیده پیشرو در حوزه برندسازی جناب آقای جواد باصری رئیس انجمن تخصصی صنایع غذایی و دارویی استان فارس شرکت نوین پروتئین برتر فردا (نوپرو) را به عنوان واحد برگزیده پیشرو در حوزه برندسازی و کار آفرین برتر در صنعت صنایع غذایی و دارویی معرفی ن…
مدیرکل محترم صنایع غذایی و دارویی وزارت صنعت معدن و تجارت

جشنواره تخصصی صنایع غذایی

شرکت نوین پروتئین برتر فردا با شرکت در نخستین جشنواره تخصصی توانمندیهای صنایع غذایی، آشامیدنی و دارویی استان فارس واقع در شیراز توانست با حضور خود ارتباط نزدیک و رو در رو با مصرف کنندگان عزیز و نیز همکاران فعال در صنعت صنایع غذایی کشور ایجاد نمای…

افتخاری دیگر از نوپرو

افتخاری دیگر از نوین پروتئین برتر فردا (نوپرو) نوپرو به عنوان واحد برگزیده صنایع غذایی و دارویی در نخستین جشنواره تخصصی توانمندیهای غذایی، آشامیدنی و دارویی استان فارس انتخاب شد.    …