جشنواره تخصصی صنایع غذایی

مدیرکل محترم صنایع غذایی و دارویی وزارت صنعت معدن و تجارت

شرکت نوین پروتئین برتر فردا با شرکت در نخستین جشنواره تخصصی توانمندیهای صنایع غذایی، آشامیدنی و دارویی استان فارس واقع در شیراز توانست با حضور خود ارتباط نزدیک و رو در رو با مصرف کنندگان عزیز و نیز همکاران فعال در صنعت صنایع غذایی کشور ایجاد نماید.

مدیر کل محترم صنایع غذایی و دارویی وزارت صنعت و معدن از غرفه نوپرو در جشنواره تخصصی توانمندیهای غذایی آشامیدنی و دارویی

مدیرکل محترم صنایع غذایی و دارویی وزارت صنعت معدن و تجارت

 

حضور بی نظیر مردم و مسئولان از غرفه نوپرو

حضور مردم از غرفه نوپرو