تماس مستقیم با مدیران نوپرو:

مدیر عامل

مدیر عامل شرکت: آقای مهدی بهمنیان

مدیر فروش شیراز و نمایندگی ها

مدیر کل فروش:

ایمیل:

داخلی 108 – 124

دفتر شعبه تهران

مدیر فروش تهران: آقای میرمحمدی

تلفن: 02144950804

اخذ نمایندگی

داخلی : 124

تماس با ما

3 + 4 = ?