در صورتی که تمایل دارید از کارخانه نوپرو بازدید فرمایید، لطفا فرم زیر را تکمیل و دکمه ارسال را بفشارید.

لطفا دقت بفرمایید که محل بازدید در شیراز، شهرک صنعتی می باشد و روز بازدید از شنبه تا چهارشنبه قابل هماهنگ کردن می باشد.

نام شما (الزامی)

شماره تلفن همراه (الزامی)

نوع درخواست

شخصیشرکتیسازمانی

نام سازمان / شرکت

تعداد نفرات جهت بازدید (حداکثر پانزده نفر)

تاریخ پیشنهادی جهت بازدید

پیام شما